Politika zasebnosti

Politika varstva osebnih podatkov

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobimo prek spletnega obrazca za pošiljanje povpraševanj. Podatki bodo uporabljeni izključno za namene ohranjanja stika s strankami. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2 in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Habjan transport, d.o.o., Škofja Loka, Trata 50, 4220 Škofja Loka, Slovenija
e-pošta: vodstvo@habjantransport.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo izključno za namen ohranjanja stika s strankami, ki nas kontaktirajo prek spletnega obrazca. Z izpolnitvijo obrazca za povpraševanje  in potrditvijo posredujete naslednje kontaktne podatke:

  • Ime in priimek
  • naslov elektronske pošte,
  • telefon

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih posredujete, obdelujemo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Podatke varujemo z ustreznimi pravnimi in tehničnimi ukrepi, ter jih ne posredujemo tretjim osebam, ne posredujemo v druge države, niti ne bogatimo podatkov s podatki iz drugih virov.

Čas hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na zakonske zahteve in namene. Ob morebitnih zakonskih spremembah velja zadevna zakonska uredba.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

  • vpogleda,
  • popravka,
  • izbrisa,
  • prenosljivosti,
  • omejitve obdelave osebnih podatkov,
  • ugovora.

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: vodstvo@habjantransport.si. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.